Свідоцтво на торговельну марку № 140277 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 140277 (заявка m200910457): axens; ifp group technologies
(111)
Номер свідоцтва
140277
(210)
Номер заявки
m200910457
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
22.08.2019
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.08.2019
(220)
Дата подання заявки
21.08.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2011, бюл. № 12/2011
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; синій; червоний;

(731)
Заявники

АКСЕНС;
89, авеню Франклін Рузвельт BP 50802, F-92508 Руель Мальмезон Седекс, Франція (FR)

(732)
Власники

АКСЕНС;
89, авеню Франклін Рузвельт BP 50802, F-92508 Руель Мальмезон Седекс, Франція (FR)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. Щорса, 27, кв. 7, м. Київ, 03027

(750)
Адреса для листування

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. Щорса, 27, кв. 7, м. Київ, 03027 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Промислові хімікати для наукових потреб; каталізатори; адсорбенти; носії каталізаторів; хімічні домішки до моторного палива 

Кл.35:

Реклама; керування справами у галузі торгового підприємництва; адміністрування у галузі торгового підприємництва; канцелярські роботи; керування справами; складання кошторисів у вуглеводневій галузі 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання 

Кл.40:

Обробляння матеріалів; послуги, що належать до 40 класу, з обробляння товарів; обробляння і переробляння каталізаторів 

Кл.41:

Послуги з правового навчання; публікування доповідей про хід розробок у вуглеводневій галузі 

Кл.42:

Експертування; комп'ютерне програмування; технічне консультування; розробляння планів розвитку технологій у вуглеводневій галузі; вивчання технічних проектів; досліджування і промислове розробляння нових процесів, технологій, нових продуктів в сфері рафінування, очищання, переробляння нафтохімічних продуктів, газу і альтернативного палива; інженерне досліджування та розвідування; технічне і/або інженерне оцінювання; досліджування в сфері рафінування, очищання, переробляння нафтохімічних продуктів, природного газу, каталізаторів і адсорбентів; інженерне консультування та експертування 

Кл.45:

Ліцензування технологій у вуглеводневій галузі 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 140276 (заявка m200910456): axens; ifp group technologies; аксенс; технологии группы фин; axehc
*140276 m200910456