Свідоцтво на торговельну марку № 302284 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302284 (заявка m202027302): gin number 5
(111)
Номер свідоцтва
302284
(210)
Номер заявки
m202027302
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.12.2030
(220)
Дата подання заявки
23.12.2020
(441)
Дата публікації заявки
29.01.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Лащенко Василь Володимирович;
Просп. Наддніпрянський, 9, кв. 72, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51937 (UA)

(732)
Власники

Лащенко Василь Володимирович;
Просп. Наддніпрянський, 9, кв. 72, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51937 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Бутнік-Сіверський Сергій Олександрович;
А/с 124, м. Київ, 04108 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Джин; алкогольні напої на основі джину