Свідоцтво на торговельну марку № 292043 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292043 (заявка m201901028): paul chambois
(111)
Номер свідоцтва
292043
(210)
Номер заявки
m201901028
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.01.2029
(220)
Дата подання заявки
18.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

ЛЕ ГРАН ШЕ ДЕ ФРАНС САС (LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS);
1 рю де ля Дівізьон Леклер, 67290 Петерсбах, Франція (1 rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, France) (FR)

(732)
Власники

ЛЕ ГРАН ШЕ ДЕ ФРАНС САС (LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS);
1 рю де ля Дівізьон Леклер, 67290 Петерсбах, Франція (1 rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, France) (FR)

(740)
Довірена особа

Михайлюк Ганна Валентинівна (№ 184);
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054

(750)
Адреса для листування

«Михайлюк, Сороколат і партнери-патентні повірені»;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Вина; ігристі вина 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 292044 (заявка m201901032): giuseppe monac
*292044 m201901032
Свідоцтво торговельну марку № 292042 (заявка m201901027): robert belfine
*292042 m201901027