Свідоцтво на знак № 124473 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 124473 (заявка m200818069): німецька якість по українській ціні
(111)
Номер свідоцтва
124473
(210)
Номер заявки
m200818069
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
28.09.2018
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
03.10.2018
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
03.10.2028
(220)
Дата подання заявки
03.10.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2010, бюл. № 12/2010
(731)
Заявники

Закрите акціонерне товариство «Оболонь»;
Вул. Богатирська, 3, м. Київ, 04655 (UA)

(732)
Власники

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ";
Вул. Богатирська, 3, м. Київ, 04212 (UA)

(750)
Адреса для листування

ПрАТ "ОБОЛОНЬ", патентне бюро;
Вул. Богатирська, 3, м. Київ, 04212 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Пиво "Zibert" виробництва ДП ЗАТ "Оболонь" "Пивоварня Зіберта" 

Кл.35:

Рекламування; радіорекламування; телевізійне рекламування; публікування рекламних текстів 

Інші торговельні марки цього власника