Заявка на знак № m202000915 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202000915: суперфрукт-21
(210)
Номер заявки
m202000915
(220)
Дата подання заявки
21.01.2020
(300)
Дані щодо пріоритету

m 2019 29983; 08.11.2019; UA

(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; зелений; світло-зелений; оранжевий; світло- оранжевий; коричневий; салатовий; білий.;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «СуперФрукт-21» (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо оптового продажу овочів та фруктів; послуги щодо роздрібного продажу овочів та фруктів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги 

Інші торговельні марки цього власника