Свідоцтво на торговельну марку № 312612 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312612 (заявка m202000915): суперфрукт-21
(111)
Номер свідоцтва
312612
(210)
Номер заявки
m202000915
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.01.2030
(220)
Дата подання заявки
21.01.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(300)
Дані щодо пріоритету

m201929983; 08.11.2019; UA

(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; зелений; світло-зелений; оранжевий; світло-оранжевий; коричневий; салатовий; білий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «СуперФрукт-21»;
Вул. Болгарська, 27, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67701 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «СуперФрукт-21»;
Вул. Болгарська, 27, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67701 (UA)

(750)
Адреса для листування

Черемних Юлія Володимирівна;
А/с 60, м. Одеса, 65058 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо оптового продажу овочів та фруктів; послуги щодо роздрібного продажу овочів та фруктів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги. 

Інші торговельні марки цього власника