Заявка на торговельну марку № m202406083 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202406083: надра сервіси
(210)
Номер заявки
m202406083
(220)
Дата подання заявки
25.03.2024
(441)
Дата публікації заявки
17.04.2024
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ІВП Група», Кістерський Кирило Арсенійович;
А/с 87, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, геодезичні, геофізичні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні) прилади та інструменти; апаратура для аналізування, крім медичної; вимірювальні покажчики; вимірювальні пристрої; високочастотна апаратура; покажчики рівня води; нівеліри; гігрометри; зонди на наукові потреби; зондувальні апарати і машини; фізичні апарати і прилади; геофізична апаратура; геофізичне обладнання. 

Кл.37:

Послуги з встановлювання устатковання; буріння глибоких нафтових або газових свердловин; буріння свердловин; добування копалин; послуги з гідравлічного розриву пластів; послуги з розробляння кар'єрів. 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування та промислового досліджування; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування води; аналізування для розробляння нафтових родовищ; аналізування комп'ютерної системи; випробовування нафтових свердловин; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; експертування нафтових родовищ; інжиніринг; послуги з досліджування у сфері нафтової, газової та гірничої промисловостей; розвідування нафти. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 312262 (заявка m202000900): upstream services
*312262 m202000900
Свідоцтво торговельну марку № 282481 (заявка m201933074): b; h; p; р
*282481 m201933074
Свідоцтво торговельну марку № 57374 (заявка 20031111549): українська промислова геофізика
*57374 20031111549