Свідоцтво на торговельну марку № 337481 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337481 (заявка m202123167): аміксин іс; аміксин ic; спонсор показу; грип; грві
(111)
Номер свідоцтва
337481
(210)
Номер заявки
m202123167
(151)
Дата реєстрації знака
13.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.11.2031
(220)
Дата подання заявки
04.11.2021
(441)
Дата публікації заявки
23.11.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.09.2023, бюл. № 37/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; зелений; синій; чорний; коричневий; помаранчевий; сірий; фіолетовий; жовтий;

(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»;
Вул. Люстдорфська дорога, ###, м. Одеса, 65080 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»;
Вул. Люстдорфська дорога, ###, м. Одеса, 65080 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Воропаєва Наталія Миколаївна;
Вул. Сєрова, 35, кв. 16, м. Одеса, 65091

(750)
Адреса для листування

Товариство з додатковою відповідальністю «ІНТЕРХІМ»;
Вул. Люстдорфська дорога, 86, м. Одеса, 65080 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; адміністративні послуги з релокації підприємств; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкових декларацій; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 5 класу (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, в тому числі у магазинах роздрібної торгівлі, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів, включаючи через вебсайти або програми телемагазинів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 344334 (заявка m202206654): депролгін
*344334 m202206654
Свідоцтво торговельну марку № 340057 (заявка m202128675): аміспірон
*340057 m202128675
Свідоцтво торговельну марку № 337221 (заявка m202123168): аміксин іс; аміксин ic; спонсор показу; грип; грві
*337221 m202123168
Свідоцтво торговельну марку № 337220 (заявка m202123166): спонсор показу аміксин; аміксин ай сі для імунітету, на захист від вірусів, для профілактики та лікування
*337220 m202123166
Свідоцтво торговельну марку № 335854 (заявка m202117926): цикотин
*335854 m202117926
Свідоцтво торговельну марку № 305899 (заявка m201926070): розумний вихід при застуді та грипі
*305899 m201926070
Свідоцтво торговельну марку № 248430 (заявка m201701515): гепасвір
*248430 m201701515
Свідоцтво торговельну марку № 80950 (заявка m200507777): теофедрин іс; ic
*80950 m200507777
Свідоцтво торговельну марку № 252413 (заявка m201705528)
*252413 m201705528
Свідоцтво торговельну марку № 217171 (заявка m201510542): геніус плюс
*217171 m201510542
Свідоцтво торговельну марку № 247204 (заявка m201700666): intersmart
*247204 m201700666
Свідоцтво торговельну марку № 212243 (заявка m201500906): аміксин іс; грві; аміксин розумний вихід при застуді та грипі; спонсор показу
*212243 m201500906
Свідоцтво торговельну марку № 185535 (заявка m201305084): принимай до - не страдай после!
*185535 m201305084
Свідоцтво торговельну марку № 250799 (заявка m201705912): смартпіт
*250799 m201705912
Свідоцтво торговельну марку № 208828 (заявка m201411940): кардитаб
*208828 m201411940
Свідоцтво торговельну марку № 119022 (заявка m200819334): інтагра
*119022 m200819334
Свідоцтво торговельну марку № 90038 (заявка m200618290): тілаксин
*90038 m200618290
Свідоцтво торговельну марку № 230530 (заявка m201600107): гінкгоба
*230530 m201600107
Свідоцтво торговельну марку № 49476 (заявка 2003043303): пятирчатка іс; пятирчатка ic
*49476 2003043303
Свідоцтво торговельну марку № 146795 (заявка m201017928): ліверія
*146795 m201017928
Свідоцтво торговельну марку № 248431 (заявка m201701518): лівосвір
*248431 m201701518
Свідоцтво торговельну марку № 136161 (заявка m201002014): сибазон; sibazonum
*136161 m201002014
Свідоцтво торговельну марку № 24659 (заявка 99093078): сибазон; sibazonum
*24659 99093078
Свідоцтво торговельну марку № 44746 (заявка 2002097991): іс; феназепам; ic
*44746 2002097991
Свідоцтво торговельну марку № 47665 (заявка 20021211197)
*47665 20021211197
Свідоцтво торговельну марку № 281805 (заявка m201805770): докулак
*281805 m201805770
Свідоцтво торговельну марку № 217172 (заявка m201510543): добраніч
*217172 m201510543
Свідоцтво торговельну марку № 58017 (заявка 2004010470): ліки з добрих рук; ліки 3
*58017 2004010470
Свідоцтво торговельну марку № 217170 (заявка m201510540): білотон
*217170 m201510540
Свідоцтво торговельну марку № 215054 (заявка m201504433): алкоголь шкодить здоров'ю.; здоровю; алкодез знижує токсичний вплив алкоголю на організм. алкодез зменшує прояви синдрому похмілля.; алкодез- до, не страждай після!
*215054 m201504433
Свідоцтво торговельну марку № 10557 (заявка 95041513): феназепам
*10557 95041513
Свідоцтво торговельну марку № 224411 (заявка m201520555): кардітаб іс
*224411 m201520555
Свідоцтво торговельну марку № 249941 (заявка m201702879): білінорм
*249941 m201702879
Свідоцтво торговельну марку № 274718 (заявка m201809014): jove
*274718 m201809014
Свідоцтво торговельну марку № 167269 (заявка m201205683): регисол
*167269 m201205683
Свідоцтво торговельну марку № 106645 (заявка m200718609): ic; бензонал іс
*106645 m200718609
Свідоцтво торговельну марку № 37447 (заявка 2001117028): диамидазепам; діамідазепам
*37447 2001117028
Свідоцтво торговельну марку № 248429 (заявка m201701514): коллаціо
*248429 m201701514
Свідоцтво торговельну марку № 53258 (заявка 2003043566): пенталгін іс; пенталгін ic
*53258 2003043566
Свідоцтво торговельну марку № 110930 (заявка m200808816): термоптусс
*110930 m200808816
Свідоцтво торговельну марку № 210083 (заявка m201416671): регісол
*210083 m201416671
Свідоцтво торговельну марку № 69549 (заявка m200506112): формулаб
*69549 m200506112
Свідоцтво торговельну марку № 92291 (заявка m200701333): аміксин іс; зупини епідемію грипу!!!; amixin ic
*92291 m200701333
Свідоцтво торговельну марку № 42632 (заявка 2002097988): ic; іс; кодтерпін
*42632 2002097988
Свідоцтво торговельну марку № 237030 (заявка m201611813): флумібакт
*237030 m201611813
Свідоцтво торговельну марку № 249221 (заявка m201702877): суглобін
*249221 m201702877
Свідоцтво торговельну марку № 91672 (заявка m200701998): акватерпін
*91672 m200701998
Свідоцтво торговельну марку № 7681 (заявка 93041437): inter chem
*7681 93041437
Свідоцтво торговельну марку № 274717 (заявка m201809013): wake&go; wake go
*274717 m201809013
Свідоцтво торговельну марку № 57727 (заявка 2003077630): арбидол; арбідол
*57727 2003077630
Свідоцтво торговельну марку № 89474 (заявка m200618292): тилаксин
*89474 m200618292
Свідоцтво торговельну марку № 252410 (заявка m201705522): interchem
*252410 m201705522
Свідоцтво торговельну марку № 48532 (заявка 2003077632): бафетал
*48532 2003077632
Свідоцтво торговельну марку № 38422 (заявка 2002042701): i c; ic; іс; і с
*38422 2002042701
Свідоцтво торговельну марку № 231979 (заявка m201602190): смартслім
*231979 m201602190
Свідоцтво торговельну марку № 119023 (заявка m200819338): комбуксон
*119023 m200819338
Свідоцтво торговельну марку № 39925 (заявка 2002042700)
*39925 2002042700
Свідоцтво торговельну марку № 252414 (заявка m201705529): інтерхім
*252414 m201705529
Свідоцтво торговельну марку № 49477 (заявка 2003043304): ic; іс
*49477 2003043304
Свідоцтво торговельну марку № 218718 (заявка m201510539): вілайк; ві лайк
*218718 m201510539
Свідоцтво торговельну марку № 249940 (заявка m201702878): флупідол
*249940 m201702878
Свідоцтво торговельну марку № 155032 (заявка m201106976): аміспірон
*155032 m201106976
Свідоцтво торговельну марку № 220510 (заявка m201510545): бебіплант
*220510 m201510545
Свідоцтво торговельну марку № 151771 (заявка m201017927): алкодез
*151771 m201017927
Свідоцтво торговельну марку № 140716 (заявка m201008370): tilaxin
*140716 m201008370
Свідоцтво торговельну марку № 80891 (заявка m200618798): сибазон
*80891 m200618798
Свідоцтво торговельну марку № 49509 (заявка 2003043567): кодтерпин ic; кодтерпин іс
*49509 2003043567
Свідоцтво торговельну марку № 42630 (заявка 2002097982): альпрозепам
*42630 2002097982
Свідоцтво торговельну марку № 63496 (заявка 20041112093): ic; бензобітал іс
*63496 20041112093
Свідоцтво торговельну марку № 185536 (заявка m201305085): приймай до - не страждай після!
*185536 m201305085
Свідоцтво торговельну марку № 208827 (заявка m201411939): кардітаб
*208827 m201411939
Свідоцтво торговельну марку № 212242 (заявка m201500905): аміксин іс. для імунітету. на захист від вірусів. аміксин.; для профілактики та лікування. розумний вихід при застуді та грипі. аміксин.
*212242 m201500905
Свідоцтво торговельну марку № 106786 (заявка m200722879): бупрен
*106786 m200722879
Свідоцтво торговельну марку № 236842 (заявка m201606277): анальгін; дибазол; папаверин; андипа
*236842 m201606277