Заявка на торговельну марку № m202205887 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202205887
(210)
Номер заявки
m202205887
(220)
Дата подання заявки
23.05.2022
(441)
Дата публікації заявки
31.05.2022
(731)
Заявники

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН»;
Просп. Науки, ###, корп. ###, м. Київ, 03039 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ДП «КК «РОШЕН», Кривицька Анастасія Сергіївна;
Просп. Науки, 1, оф. 1, м. Київ, 03039 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; визначання громадської думки; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; оформляння вітрин; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з розвідування ринку; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; пошук спонсорів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги. 

Кл.36:

Аналізування фінансове; вкладання коштів; страхування; операції з нерухомим майном; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; інвестування капіталу; надавання фінансової благодійної допомоги; надавання фінансової цільової або нецільової благодійної допомоги; організовування фінансових доброчинних програм; послуги щодо збору коштів на благодійність шляхом встановлювання взаємодії між надавачами благодійної допомоги та її отримувачами; сприяння залученню коштів та (або) майна у вигляді безповоротної фінансової допомоги, грантів, добровільних пожертвувань чи благодійних внесків від юридичних та фізичних осіб та міжнародних організацій; фінансування благодійних програм і благодійних акцій; фінансування конкретних цільових програм і надавання допомоги на підставі договорів (контрактів) про благодійну діяльність; організовування збору коштів; орендування нерухомого майна; фінансове спонсорство. 

Інші торговельні марки цього власника