Свідоцтво на торговельну марку № 297164 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 297164 (заявка m201903315): brand u!; digital agency
(111)
Номер свідоцтва
297164
(210)
Номер заявки
m201903315
(151)
Дата реєстрації знака
05.05.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.02.2029
(220)
Дата подання заявки
14.02.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.05.2021, бюл. № 18/2021
(731)
Заявники

Ясько Владислав Ігорович;
Вул. Паркова, ###, м. Харків, 61091 (UA)

(732)
Власники

Ясько Владислав Ігорович;
Вул. Паркова, ###, м. Харків, 61091 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Євтушенко Дарія Олександрівна;
Вул. Леонтовича, 9, корп. 1, оф. 301, м. Київ, 01030

(750)
Адреса для листування

Євтушенко Д. О.;
Вул. Леонтовича, 9, корп. 1, оф. 301, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Авторучки; бланки друковані; блокноти (канцелярські товари); брошури; буклети; вітальні листівки; газети; друкована продукція; друковані видання; журнали (періодичні видання); записники; календарі; книги; конверти (канцелярські товари); періодичні видання друковані; проспекти рекламні; фотогравюри; фотографії (друковані) 

Кл.35:

Консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; прокат рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги 

Кл.41:

Академії (освіта); викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; інформування щодо відпочинку; інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); планування вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; практичне навчання (демонстрування); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; розважальні послуги; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; фотографування