Свідоцтво на торговельну марку № 295563 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295563 (заявка m201912409): mkcf sport club
(111)
Номер свідоцтва
295563
(210)
Номер заявки
m201912409
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.05.2029
(220)
Дата подання заявки
27.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Сражидінова Катерина Захидівна;
Вул. Роз, 74, СТ «Калинка», смт Воскресенське, Вітовський р-н, Миколаївська обл., 57210 (UA)

(732)
Власники

Сражидінова Катерина Захидівна;
Вул. Роз, 74, СТ «Калинка», смт Воскресенське, Вітовський р-н, Миколаївська обл., 57210 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; гімнастичне викладання; забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; навчання індивідуальне; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування спортивних змагань; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); послуги персональних тренерів (фітнес-тренування); послуги спортивних таборів; практичне навчання (демонстрування); проведення занять з фітнесу; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; фізичне виховування; хронометраж спортивних подій