Свідоцтво на торговельну марку № 299416 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299416 (заявка m201914021): bomond construct; bc; вс
(111)
Номер свідоцтва
299416
(210)
Номер заявки
m201914021
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.06.2029
(220)
Дата подання заявки
13.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; чорний; білий; коричневий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Крайник Анатолій Миколайович (№ 512);
Вул. Автобазівська, 7, м. Полтава, 36008

(750)
Адреса для листування

Полтавська торгово-промислова палата;
Вул. Автобазівська, 7, м. Полтава, 36008 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.6:

Звичайні метали та їхні сплави, руди; металеві матеріали для будівель і конструкцій; перемісні будівельні конструкції металеві; троси і дроти із звичайних металів неелектричні; дрібні металеві вироби; металеві контейнери для зберігання або перевезення; сейфи 

Кл.37:

Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування та промислового досліджування; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення