Свідоцтво на торговельну марку № 184568 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 184568 (заявка m201222268): 3д-мир; 3d
(111)
Номер свідоцтва
184568
(210)
Номер заявки
m201222268
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.12.2022
(220)
Дата подання заявки
24.12.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2014, бюл. № 8/2014
(731)
Заявники

Андрєєв Олександр Анатолійович;
Вул. Геологів, 4, кв. 3, м. Бровари, Київська обл., 07400 (UA)

(732)
Власники

Андрєєв Олександр Анатолійович;
Вул. Геологів, 4, кв. 3, м. Бровари, Київська обл., 07400 (UA)

(740)
Довірена особа

Різун Валерiй Фокич;
А/с 44, Київ, 03146

(750)
Адреса для листування

Різун В. Ф.;
А/с 44, м. Київ, 03146 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування використовності нафтових родовищ; послуги щодо архітектури; архітектурне консультування; архітектурний дизайн; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування текстилю; відновлювання комп'ютерних баз даних; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; дизайн художній; дизайн тривимірних моделей; досліджування підводне; дублювання комп'ютерних програм; експертування науково-технічне; експертування нафтових родовищ; засівання хмар (щоб спричинити опади); знімання топографічне (наземне знімання); інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; інсталювання програмного статку; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів, у тому числі для верстатів з числовим програмним керуванням; консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки; консультування в галузі розробляння та розвитку програмування і створювання тривимірних об'єктів; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо захисту довкілля; досліджування в косметології; метеорологічне інформування (прогнозування погоди); досліджування в механіці; моделювання одягу; консультування щодо моделювання тривимірних об'єктів; розвідування нафти; випробовування нафтових свердловин; образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; планування розвитку міст; пошук і розробляння нових товарів; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; проектування тривимірних моделей; створювання тривимірних моделей за допомогою комп'ютерної техніки; досліджування в техніці; перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів; досліджування в фізиці; хімічні аналізи; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки