Свідоцтво на торговельну марку № 186905 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 186905 (заявка m201310959): супермаркет насіння польових культур
(111)
Номер свідоцтва
186905
(210)
Номер заявки
m201310959
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.06.2023
(220)
Дата подання заявки
20.06.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2014, бюл. № 11/2014
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; зелений;

(731)
Заявники

Нагорняк Михайло Миколайович;
Вул. Станіславського, ###, кв. ###, м. Вінниця, 21022 (UA)

(732)
Власники

Нагорняк Михайло Миколайович;
Вул. Станіславського, ###, кв. ###, м. Вінниця, 21022 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Трушко Ольга Володимирівна;
Просп. Леся Курбаса, 4, кв. 288, м.Київ, 03148, UA

(750)
Адреса для листування

Трушко Ольга Володимирівна;
П/с 48, м. Київ, 03148 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.31:

Зернові та сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти, що не належать до інших класів; свіжі фрукти та овочі; насіння; живі рослини і квіти; корми; солод; бульби (цибулини) квітів; виноградні лози; грибниці; дерева; дерен природний; жито; збіжжя (зерно необроблене); зерно (збіжжя); кора коркова необроблена; кора необроблена; кукурудза; кунжут (сезам); насіння на ботанічні потреби; насіння рослин, у тому числі кукурудзи, соняшника, сої, ріпака, зернових культур, цукрових буряків; овес; пшениця; рис необроблений; розсада; рослини; сіянці; торфова підстілка; хміль; шишки соснові; шишки хмелеві; ячмінь. 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; допомога в керуванні справами; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ділове; досліджування ринкове; допомога у комерційному або промисловому керуванні; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) торговельних автоматів; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання ділове; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; прогнозування економічне; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; розвідування ділове; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажеві (посередництво); телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 340016 (заявка m202127529): мнагор
*340016 m202127529
Свідоцтво торговельну марку № 330599 (заявка m202104184): corn fest; фестиваль кукурудзи
*330599 m202104184
Свідоцтво торговельну марку № 162884 (заявка m201118241): мнагор; m
*162884 m201118241
Свідоцтво торговельну марку № 289690 (заявка m201904230): качан здоров'я; качан здоровя
*289690 m201904230