Свідоцтво на торговельну марку № 201114 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 201114 (заявка m201504064): krops
(111)
Номер свідоцтва
201114
(210)
Номер заявки
m201504064
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.03.2025
(220)
Дата подання заявки
25.03.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2015, бюл. № 12/2015
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «РИНТЕХ»;
Вул. Полярна, ###, м. Київ, 04655 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; комп'ютерне програмування; консультування щодо інформаційних технологій (IT); програмне забезпечення як послуга (SaaS); розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; хмарне обчислювання даних 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

KROPIA
Свідоцтво торговельну марку № 218700 (заявка m201510188): ukrpo's; ukrops
*218700 m201510188
Свідоцтво торговельну марку № 262119 (заявка m201719465): krovli; kro v li
*262119 m201719465
Свідоцтво торговельну марку № 261373 (заявка m201719461): krovlya; kro v lya
*261373 m201719461
Свідоцтво торговельну марку № 209464 (заявка m201415133): kro-ko&woodi; kroko
*209464 m201415133