Свідоцтво на торговельну марку № 83889 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 83889 (заявка m200610979): admix plus
(111)
Номер свідоцтва
83889
(210)
Номер заявки
m200610979
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
26.07.2016
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2007
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.07.2016
(220)
Дата подання заявки
25.07.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2007, бюл. № 17/2007
(731)
Заявники

Кабиш Ігор Іванович;
Бульв. Ромена Ролана, 13, кв. 273, м. Київ, 170, 03170 (UA)

(732)
Власники

Кабиш Ігор Іванович;
Бульв. Ромена Ролана, 13, кв. 273, м. Київ, 170, 03170 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Капшук Андрій Володимирович;
Вул. Княжий Затон, 17 А, кв. 55, м. Київ, 68, 02068

(750)
Адреса для листування

Капшук Андрій Володимирович;
Вул. Ломоносова, 22/15, кв. 18, м. Київ, 22, 03022 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; складання звітів про стан рахунків; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших).