Свідоцтво на знак № 283566 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 283566 (заявка m201810021): а вет; a bem
(111)
Номер свідоцтва
283566
(210)
Номер заявки
m201810021
(151)
Дата реєстрації знака
12.10.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
26.04.2028
(220)
Дата подання заявки
26.04.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.10.2020, бюл. № 19/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; чорний; помаранчевий;

(731)
Заявники

Макарчук Ольга Миколаївна;
Вул. Бальзака, 83/2, кв. 34, м. Київ, 02097 (UA)

(732)
Власники

Макарчук Ольга Миколаївна;
Вул. Бальзака, 83/2, кв. 34, м. Київ, 02097 (UA)

(750)
Адреса для листування

Макарчук Ольга Миколаївна;
Вул. Бальзака, 4, кв. 183, м. Київ, 02225 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших 

Кл.44:

Ветеринарна допомога; виготовляння фармацевтами ліків за рецептами; гігієнічне та косметичне обслуговування домашніх тварин; гігієнічне та косметичне обслуговування тварин; консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичне доглядання