Свідоцтво на торговельну марку № 302164 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302164 (заявка m201922970): a; а
(111)
Номер свідоцтва
302164
(210)
Номер заявки
m201922970
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.07.2029
(220)
Дата подання заявки
22.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Фалюта Андрій Володимирович;
Вул. Донцова, 19, кв. 1, м. Львів, 79008 (UA)

(732)
Власники

Фалюта Андрій Володимирович;
Вул. Донцова, 19, кв. 1, м. Львів, 79008 (UA)

(750)
Адреса для листування

Фалюта Андрій Володимирович;
Вул. Донцова, 19, кв. 1, м. Львів, 79008 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Актуарні послуги; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування нерухомим майном; кліринг фінансовий; консультування щодо страхування; котирування біржове; кредитування під заставу; морське страхування; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; організовування збору коштів; орендування житла (квартир); орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); орендування офісів для коворкінгу; орендування сільськогосподарських ферм; оцінювання антикваріату; оцінювання марок; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання творів мистецтва; оцінювання у сфері оподаткування; оцінювання ювелірних виробів; перевіряння дійсності чеків; позичання під заставу; послуги агентств із забезпечування житлом (квартирами); послуги агентств нерухомого майна; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; послуги колекторських агентств; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; страхове інформування; страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання витрат на розробляння родовищ у нафтовій, газовій та гірничій промисловостях; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові досліджування; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги клірингових установ; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 302929 (заявка m201918312): а+с; ас; a+c; ac
*302929 m201918312
Свідоцтво торговельну марку № 303094 (заявка m201925405): а; sukharenko
*303094 m201925405
Свідоцтво торговельну марку № 302866 (заявка m201915426): a.drones; а.
*302866 m201915426
Свідоцтво торговельну марку № 302980 (заявка m201920543): alisasila; а
*302980 m201920543
Свідоцтво торговельну марку № 302963 (заявка m201919613): а; lebedinceva
*302963 m201919613
Свідоцтво торговельну марку № 302722 (заявка m201924106): argutus; а
*302722 m201924106
Свідоцтво торговельну марку № 302603 (заявка m201921347): м'ясна артіль; av; аrтіль
*302603 m201921347
Свідоцтво торговельну марку № 302354 (заявка m201914037): abrams; а
*302354 m201914037
Свідоцтво торговельну марку № 302258 (заявка m202025503): aml.point; aml point; а
*302258 m202025503
Свідоцтво торговельну марку № 302245 (заявка m202024569): ahkop; анкор теплоенерго
*302245 m202024569
Свідоцтво торговельну марку № 302246 (заявка m202024579): анкор теплоэнерго; ahkop
*302246 m202024579