Свідоцтво на торговельну марку № 234115 fbПоширити

* Свідоцтво діє

Не приймайте важливих рішень, виходячи виключно з інформації з нашого сайту. За потреби отримайте консультацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 234115 (заявка m201601165): expert lawyer's assistance; lawyers
(111)
Номер свідоцтва
234115
(210)
Номер заявки
m201601165
(151)
Дата реєстрації знака
27.11.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.01.2026
(220)
Дата подання заявки
26.01.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.11.2017, бюл. № 22/2017
(300)
Дані щодо пріоритету

m 2016 00406; 14.01.2016; UA

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Владимирова Наталія Володимирівна (№ 446);
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107

(750)
Адреса для листування

«РRIMA VERITAS», Владимирова Н. В.;
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Арбітражні послуги; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги щодо позасудового вирішення спорів; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; реєстрування доменних імен (юридичні послуги) 

Інші торговельні марки цього власника