Свідоцтво на торговельну марку № 272523 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 272523 (заявка m201807569): э-сорбс; э сорбс
(111)
Номер свідоцтва
272523
(210)
Номер заявки
m201807569
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.03.2028
(220)
Дата подання заявки
29.03.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2020, бюл. № 5/2020
(731)
Заявники

Мірнов Андрій Анатолійович;
Вул. Рудинська, 16, м. Харків, 61001 (UA)

(732)
Власники

Мірнов Андрій Анатолійович;
Вул. Рудинська, 16, м. Харків, 61001 (UA)

(740)
Довірена особа

Лерантович Еліна Томашівна (№ 285);
Вул. Танкопія, 17 А, кв. 9, м. Харків, 61091

(750)
Адреса для листування

Лерантович Еліна Томашівна;
Вул. Танкопія, 17 А, кв. 9, м. Харків, 61091 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

В'яжучі речовини на медичні потреби; мінеральні біологічно активні харчові добавки 

Інші торговельні марки цього власника