Свідоцтво на знак № 52901 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 52901 (заявка 20031011055): josef otten
(111)
Номер свідоцтва
52901
(210)
Номер заявки
20031011055
(151)
Дата реєстрації знака
15.08.2005
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
18.10.2013
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
20.10.2013
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
20.10.2023
(220)
Дата подання заявки
20.10.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.08.2005, бюл. № 8/2005
(731)
Заявники

Семаков Віталій Леонідович;
Вул. Космічна, 4, кв. 98, м. Харків, 61145 (UA)

Печерський Сергій Михайлович;
Ул. Уінская, 11, кв. 35, г. Пєрьм, 614000, Російська Федерація (RU)

(732)
Власники

Семаков Віталій Леонідович;
Вул. Космічна, 4, кв. 98, м. Харків, 61145 (UA)

(740)
Довірена особа

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. В. Чорновола, 25, офіс 3, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Юридична фірма "Городисський та Партнери";
Вул. В. Чорновола, 25, офіс 3, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу 

Кл.21:

Домашнє або кухонне начиння і вмістини (не з дорогоцінних металів і не покриті ними); гребінці і губки; щітки (крім пензлів); щіткові матеріали; знаряддя для чищення; сталева вовна; необроблене або частково оброблене скло (крім будівельного); вироби із скла, порцеляни та череп'яні, що не належать до інших класів; всі товари, що включені до 21 класу 

Кл.28:

Ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси; всі товари, що включені до 28 класу