Свідоцтво на торговельну марку № 281571 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 281571 (заявка m201822430): node art
(111)
Номер свідоцтва
281571
(210)
Номер заявки
m201822430
(151)
Дата реєстрації знака
25.08.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.09.2028
(220)
Дата подання заявки
25.09.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.08.2020, бюл. № 16/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; бірюзовий;

(731)
Заявники

Тимошок Сергій Ігорович;
Вул. Садова, 17, кв. 28, с. Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 03027 (UA)

(732)
Власники

Тимошок Сергій Ігорович;
Вул. Садова, 17, кв. 28, с. Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 03027 (UA)

(750)
Адреса для листування

Тимошок Сергій Ігорович;
Вул. Садова, 17, кв. 28, с. Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 03027 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; орендування рекламного місця; послуги агентств комерційного інформування; послуги рекламних агентств; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; науково-технічне експертування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); платформа як послуга (PaaS); послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проектів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 173674 (заявка m201215006): joy3aff; joybaff
*173674 m201215006
Свідоцтво торговельну марку № 296726 (заявка m201901232): aim brella; service.quality.design.; service quality design
*296726 m201901232