Заявка на торговельну марку № 2003078090 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 2003078090: mini dv; міпі dv
(210)
Номер заявки
2003078090
(220)
Дата подання заявки
22.07.2003
(731)
Заявники

Самсунг Електронікс Ко., ЛТД. Представництво;
Вул. Спаська, ###, поверх ###, м. Київ, ###, 04070 (UA)

(750)
Адреса для листування

Королю О. Я.;
А/с ###, вул. Мечникова, ###, м. Київ, ###, 01023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, які відносяться до класу 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, які відносяться до класу 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування: діловодство; всі послуги, які відносяться до класу 

Інші торговельні марки цього власника