Свідоцтво на торговельну марку № 176256 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 176256 (заявка m201215788): odrex; медицинский дом одрекс
(111)
Номер свідоцтва
176256
(210)
Номер заявки
m201215788
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2013
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
21.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.09.2022
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
12.09.2032
(220)
Дата подання заявки
12.09.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2013, бюл. № 18/2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; зелений;

(731)
Заявники

Зайкова Ірина Юріївна;
Вул. Окружна, ###, м. Одеса, 65016 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІМ МЕДИЦИНИ»;
Вул. Розкидайлівська, буд. ###, м. Одеса, 65006 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Михайлова Тетяна Вiкторiвна;
Квітковий провулок, 12, м. Одеса, 65059

(750)
Адреса для листування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІМ МЕДИЦИНИ»;
Вул. Розкидайлівська, буд. 69/71, м. Одеса, 65006 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; ділове розвідування; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комплектування штату працівників; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; рекламування; розсилання поштою рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Кл.44:

Акушерська допомога; ароматерапія; послуги банку крові; ветеринарна допомога; вживляння волосся; доглядання хворих; послуги щодо запліднювання в штучних умовах; зуболікування; лікарні; лікарні приватні; лікарська (медична) допомога; послуги щодо манікюру; масаж; наймання (прокат) медичного обладдя; виводження з отруєного стану (дезінтоксикування та реабілітування) наркозалежних людей; послуги окулістів (очників); пластична хірургія; притулки; послуги психологів; розсадники рослин; санітарне обслуговування; наймання (прокат) санітарного устатковання; послуги саун; послуги соляріїв; татуювання; послуги телемедицини; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування; фармацевтичні послуги з виготовляння ліків за рецептами; фізіотерапія; хіропрактика; центри здоров'я; послуги щодо штучного запліднювання. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 213274 (заявка m201500923): одесса; медицинский дом; odrex-med.com
*213274 m201500923
Свідоцтво торговельну марку № 259907 (заявка m201718594): medical hub odrex
*259907 m201718594