Заявка на знак № m201304335 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201304335: французький бульвар; кагор український; вино ординарне кріплене десертне спеціального типу; солодке червоне
(210)
Номер заявки
m201304335
(220)
Дата подання заявки
15.03.2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; жовтий; білий;

(731)
Заявники

Приватне акціонерне товариство «Одесавинпром» (UA)

Гулієв Рубен Вартанович (UA)

Гулієв Роберт Рубенович (UA)

Гулієв Шота Рубенович (UA)

Масленков Володимир Миколайович (UA)

(740)
Довірена особа

Зубар Володимир Михайлович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Вина 

Інші торговельні марки цього власника