Свідоцтво на торговельну марку № 328211 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 328211 (заявка m202106355): med bio guide; мед; віо
(111)
Номер свідоцтва
328211
(210)
Номер заявки
m202106355
(151)
Дата реєстрації знака
18.01.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.03.2031
(220)
Дата подання заявки
19.03.2021
(441)
Дата публікації заявки
13.04.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
18.01.2023, бюл. № 3/2023
(731)
Заявники

Попінака Дмитро Олексійович;
Вул. Чехова, ###, кв. ###, м. Черкаси, 18030 (UA)

(732)
Власники

Попінака Дмитро Олексійович;
Вул. Чехова, ###, кв. ###, м. Черкаси, 18030 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Булайчук Ірина Юріївна;
Вул. Білицька, 20, кв. 110, м. Київ, 04084

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ АРТ»;
А/с 54, м. Ірпінь, Київська обл., 08205 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; демонстрування товарів; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо оптового продажу біоматеріалів; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу біоматеріалів; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших, в тому числі сприяння продажам біоматеріалів; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін.