Свідоцтво на торговельну марку № 217924 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 217924 (заявка m201504234): medical personnel international; professional staff for healthcare
(111)
Номер свідоцтва
217924
(210)
Номер заявки
m201504234
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.03.2025
(220)
Дата подання заявки
27.03.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2016, бюл. № 20/2016
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; бірюзовий; білий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКАЛ ПЕРСОННЕЛ ІНТЕРНЕШНЛ»;
Вул. Жилянська, 55, нежиле приміщення 2 А, м. Київ, 01033 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКАЛ ПЕРСОННЕЛ ІНТЕРНЕШНЛ»;
Вул. Жилянська, 55, нежиле приміщення 2 А, м. Київ, 01033 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Пузько Олексій Анатолійович;
А/с 34, м. Київ, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги щодо забезпечування тимчасовим персоналом; працевлаштовування тимчасового персоналу; працевлаштовування постійного персоналу; комплектування штату працівників; послуги служб працевлаштовування; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників з метою визначання їх придатності для наймання; випробовування (тестування) осіб для визначання їх професійних здібностей, навичок, вмінь і кваліфікації; надавання послуг з оцінювання і відбирання претендентів на роботу; послуги з демонстрування товарів і сприяння продажам для інших; послуги щодо адміністративного керування комерційним підприємством; рекламування; керування справами; послуги з ділового адміністрування; канцелярські роботи; ділові, інформаційні та консультаційні послуги щодо наймання тимчасових і контрактних працівників; консультаційні послуги щодо працевлаштовування тимчасових і контрактних працівників; консультаційні послуги щодо керування персоналом і наймання штату працівників; ділові консультаційні послуги, а саме: послуги щодо керування проходженням служби або професійною кар'єрою,; послуги з професійної орієнтації,; послуги з працевлаштовування за професією і посадою,; поради щодо працевлаштовування,; поради щодо працевлаштовування звільнених,; консультаційні послуги щодо людських (трудових) ресурсів,; консультаційні послуги щодо запобігання плинності кадрів і подовжування строків роботи,; консультаційні послуги щодо керування проходженням служби або професійною кар'єрою; складання резюме; послуги з перевіряння резюме на відповідність; перевіряння рахунків (аудит); складання податкових декларацій; послуги з аутсорсингу в комерційній діяльності; послуги щодо забезпечування тимчасовим професійним персоналом; працевлаштовування тимчасового професійного персоналу; наймання професійного персоналу; агентства і служби працевлаштовування професійного персоналу; випробовування (тестування) для визначання професійних здібностей, навичок, вмінь і кваліфікації для всіх галузей промисловості, фізичних здібностей і координації рухів працівників та тимчасового допоміжного персоналу; випробовування, тестування персоналу будь-якими способами; допомога в керуванні справами, а саме послуги з аутсорсингу; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо адміністративного керування впроваджуванням інформаційних технологій 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; написання текстів, крім рекламних; перекладання з мови і на мову жестів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги щодо цифрового зображання (фотографування); послуги з відеодизайну, а саме монтування відеострічок; публікування текстів, крім рекламних; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів, крім рекламних; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні передачі розважальні; фотографування; фоторепортажі