Свідоцтво на торговельну марку № 44363 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 44363 (заявка 20021210548): кальцимид-фито; кальци мид-фито; антистресс
(111)
Номер свідоцтва
44363
(210)
Номер заявки
20021210548
(151)
Дата реєстрації знака
15.10.2004
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
04.06.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.12.2012
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
06.12.2022
(220)
Дата подання заявки
06.12.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.10.2004, бюл. № 10/2004
(731)
Заявники

Спільне підприємство «Науково-технологічний центр «ЮНІС» Твариство з обмеженою відповідальністю;
Вул. Гагаріна, 32, корп. 1, к. 65, м. Керч, Автономна Республіка Крим, 98312 (UA)

(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

НТЦ «ЮНІС»;
Вул. Орджонікідзе, 78, м. Керч, Автономна Републіка Крим, 98309 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Харчові продукти дієтичні на медичні потреби; лікарські препарати на медичні потреби; ветеринарні препарати 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки