Свідоцтво на торговельну марку № 333468 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 333468 (заявка m202104700)
(111)
Номер свідоцтва
333468
(210)
Номер заявки
m202104700
(151)
Дата реєстрації знака
31.05.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.03.2031
(220)
Дата подання заявки
02.03.2021
(441)
Дата публікації заявки
07.05.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
31.05.2023, бюл. № 22/2023
(731)
Заявники

Барановський Сергій Валерійович;
Вул. Плугова, ###, кв. ###, м. Львів, 79059 (UA)

(732)
Власники

Барановський Сергій Валерійович;
Вул. Плугова, ###, кв. ###, м. Львів, 79059 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ривюк Мар'яна Іванівна;
А/с 3105, м. Львів, 79068

(750)
Адреса для листування

Ривюк Мар'яна Іванівна;
А/с 3105, м. Львів, 79068 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.8:

Інструменти і знаряддя ручні з ручним приводом; ножові вироби; особиста зброя, крім вогнепальної; бритви; абразивні інструменти ручні; аварійні молотки; алмази для склорізів (частини ручних інструментів); апарати для знищування шкідників рослин, з ручним приводом; бури (ручні інструменти); викрутки неелектричні; вила сільськогосподарські (ручні інструменти); воротки для мітчиків (ручні інструменти); гайковерти (ручні інструменти); гайкові ключі (ручні інструменти); гострильні бруски (мантачки); гострильні камені; гострі різальні інструменти (ручні); гострогубці; щипці; гострогубці-бокорізи для розрізування обв'язок; граблі (ручне знаряддя); граблі для вирівнювання піску; держаки для ручних інструментів з ручним приводом; діркопробивні кліщі (ручні інструменти); долота; долота довбальні; домкрати з ручним приводом; дрилі ручні з ручним приводом; заступи (ручне знаряддя); затискачі для теслярських або бондарських робіт; зенківки (ручні інструменти); знаряддя сільськогосподарське з ручним приводом; зубила (ручні інструменти); зубила канавкові (ручні інструменти); інструменти для загострювання; каменедробильні молотки; канавокопачі (ручні інструменти); кельми; кирки (ручні інструменти); киянки (ручні інструменти); кільця для кіс; кісся; клепала (ручні інструменти); клепальні молотки (ручні інструменти); кліщі; коловороти (ручне знаряддя); коси; коси з коротким кіссям; круги шліфувальні наждачні; кувалди; леза (ручні інструменти); леза для рубанків; лезогострильні інструменти; лещата; лещата верстатні (ручне знаряддя); ливарні ковші (ручні інструменти); лобзики; ломи; лопати (ручне знаряддя); мітчики (ручні інструменти); молотки (ручні інструменти); молотки каменярські; мотики; ножиці для металу; ножиці садові; ножиці садові криві; ножиці; ножі для овочів; ножі з висувним лезом; ножі садові; ножі садові криві; ножі складані; ножі; обценьки (ручні інструменти); патрони для розверток; перфоратори (ручні інструменти); пилки (ручні інструменти); пістолети (ручні інструменти); пістолети для видавлювання мастик, з ручним приводом; полірувальні ручні інструменти; полотна для пилок (частини ручних інструментів); рашпілі (ручні інструменти); різальні інструменти для труб; різальні інструменти ручні; різальні частини ручних інструментів; різці гравіювальні (ручні інструменти); рубанки; садівниче знаряддя з ручним приводом; сапи (ручні інструменти); свердла (ручні інструменти); свердла порожнисті (частини ручного знаряддя); свердла теслярські; свердлики (ручні інструменти); свердлові патрони (ручні інструменти); секатори; секатори для дерев; серпи; сікачі (ножі); скребки (ручні інструменти); совки садові; сокири; сокири для довбання отворів; сокирки; стусла (ручне знаряддя); тесла (інструменти); точила сталеві; мусати; точильні камені (ручні інструменти); гострильні круги (ручні інструменти); товкачі для подрібнювання (ручні інструменти); труборізи (ручні інструменти); цвяхотяги з ручним приводом; черпаки (ручне знаряддя); шабери (ручні інструменти); шпателі (ручне знаряддя ). 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю вільнонайманих працівників; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг цільовий; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового та роздрібного продажу інструментів і знаряддя ручних з ручним приводом, ножових виробів, особистої зброї, крім вогнепальної, бритв; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат офісних машин і обладнання; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; текстове записування інформації (офісні роботи); узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Інші торговельні марки цього власника