Свідоцтво на знак № 71665 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 71665 (заявка m200508948): сок сандорик - друг детей; cok
(111)
Номер свідоцтва
71665
(210)
Номер заявки
m200508948
(151)
Дата реєстрації знака
15.01.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
19.05.2015
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
05.08.2015
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
05.08.2025
(220)
Дата подання заявки
05.08.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.01.2007, бюл. № 1/2007
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «САНДОРА»;
С. Миколаївське, Жовтневий р-н, Миколаївська обл., 57262 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «САНДОРА»;
С. Миколаївське, Жовтневий р-н, Миколаївська обл., 57262 (UA)

(740)
Довірена особа

Литвинова Олена Петрівна;
Вул. Артема, буд. 26-А, кв. 29, м. Київ, 04053

(750)
Адреса для листування

Литвинова Олена Петрівна;
Вул. Артема, 26 А, кв. 29, м. Київ, 53, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Напої лікувальні; продукти для дитячого харчування 

Кл.32:

Безалкогольні фруктові напої; складники для виготовляння напоїв; нектар фруктовий (неалкогольний); овочеві соки (напої); соки фруктові 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: імпортно-експортні агентства; сприяння продажеві; демонстрування товарів 

Інші торговельні марки цього власника