Свідоцтво на торговельну марку № 340062 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 340062 (заявка m202128703): молочний склад
(111)
Номер свідоцтва
340062
(210)
Номер заявки
m202128703
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.12.2031
(220)
Дата подання заявки
01.12.2021
(441)
Дата публікації заявки
05.01.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2023, бюл. № 46/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; синій; жовтий; сіро-блакитний; оранжевий; червоний; коричневий;

(731)
Заявники

Зикова Валентина Венедиктівна;
Вул. Лялі Ратушної, ###, кв. ###, м. Вінниця, 21036 (UA)

(732)
Власники

Зикова Валентина Венедиктівна;
Вул. Лялі Ратушної, ###, кв. ###, м. Вінниця, 21036 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Шевченко Ігор Анатолійович;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050

(750)
Адреса для листування

Вінницька торгово-промислова палата;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування товарів; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги щодо комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; сприяння продажам для інших; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо переліку товарів, яке дозволяє всім зацікавленим особам купувати та замовляти ці товари з вебсторінок і вебсайтів в мережі Інтернет; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), що дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих мережах; всі вищезазначені послуги, пов'язані з введенням в цивільний оборот молочної продукції. 

Інші торговельні марки цього власника