Свідоцтво на торговельну марку № 113545 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 113545 (заявка m200716425): lemma city server
(111)
Номер свідоцтва
113545
(210)
Номер заявки
m200716425
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
02.10.2017
(151)
Дата реєстрації знака
26.10.2009
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.10.2017
(220)
Дата подання заявки
01.10.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.10.2009, бюл. № 20/2009
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Бойко Дмитро Віталійович;
Пр. Леніна, буд. 58, оф. 424, м. Харків-61072

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Превент»;
Просп. Леніна, 58, оф. 424, м. Харків, 61072 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; аерометри; акустичні пристрої зв'язку; амперметри; апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; антени; астрономічні прилади та інструменти; барометри; керувальна апаратура вантажопідіймачів; варіометри; видання електронні (завантажні); вимикачі електричні; вимикачі закриті електричні; вимірювальні інструменти; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; лічильники пройденої відстані; лічильники пройденої відстані до транспортних засобів; волоконні оптичні жильники (кабелі); вольтметри; геодезичні інструменти та прилади; гідролокатори; гідрометри; табель-годинники (часореєструвальні пристрої); декомпресійні камери; денсиметри; денситометри; детектори; детектори диму; динамометри; апаратура для дистанційного керування; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; дистанційні переривники; діагностичні апарати нелікарські (немедичні); дозиметри; експонометри; електричні кабелепроводи (жильникопроводи); електромагнітні навитки (котушки); ергометри; запалювальні апарати електричні дистанційні; запобіжники від перенапруги; запобіжники плавкі (топкі); збалансовувальні пристрої; з'єднувальні затискачі електричні; з'єднувальні коробки електричні; з'єднувачі електричних ліній; знаки світиві; зонди на наукові потреби; зондувальні апарати і машини; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); інвертори електричні; індикатори електричні; інтерфейси (до комп'ютерів); пристрої для обробляння інформації; автомати для продавання квитків; коаксіальні жильники (кабелі); кодові картки магнітні; кодувальники магнітні; колектори електричні; компаси; блоки пам'яті комп'ютерів; комп'ютери; комп'ютери портативні; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); космографічні прилади; кутовимірювальні інструменти; лабораторні лотки; лічильно-аналітичні машини; магніти; манометри; машини і прилади для випробовування матеріалів; метеорологічні інструменти та прилади; метеорологічні кулі; механізми до монетних передоплатних автоматів; навігаційні прилади до транспортних засобів (бортові комп'ютери); навігаційні прилади і інструменти; напівпровідники; нахиломіри; озонатори; омметри; оповіщальні дошки електронні; оптичні зчитувачі знаків; оптичні прилади і інструменти; особисті засоби протиаварійного захисту; осцилографи; переговорна апаратура (внутрішня); передавачі далекого зв'язку (телекомунікації); передавачі електронних сигналів; покажчики кількості; посилювачі; пульти керування електричні; пускові кабелі (жильники) до моторів; радари; радіо до транспортних засобів; радіологічні апарати промислові; радіологічні екрани промислові; радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікації); радіоприймачі; радіощогли; рації переносні; реле електричні; реостати; розпізнавальні картки магнітні; розподільчі автомати; розподільчі пульти електричні; рятувальні апарати і споряддя; рятувальні жилети; саморегулівні паливні насоси (помпи); сигналізатори пожежні; сигналізація світлова або механічна; сигнальні пристрої; сканери (обладдя для обробляння інформації); соленоїдні вентилі (електромагнітні перемикачі); сонячні батареї; спідометри (покажчики швидкості); спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; супутники на наукові потреби; супутникові навігаційні пристрої; сферометри; схеми друкові (друковані); схеми зінтегровані (інтегральні); схеми зінтегровані (інтегральні) безкорпусні; схиломіри; таксометри; тахометри; телеметри; температурні індикатори; точні (прецизійні) терези; термостати; термостати до транспортних засобів; покажчики (реєстратори) тиску; автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів; тискоміри; торговельні автомати; точні вимірювальні прилади; транспортири (вимірювальні інструменти); тренажери для керування або перевіряння транспортних засобів; фізичні апарати і прилади; часові вимикачі автоматичні, крім годинникових; частотоміри; пристрої для вимірювання швидкості (фотографія); прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів; шумоміри 

Кл.16:

Авторучки; альбоми; альманахи; атласи; бланки, формуляри; блокноти для креслення; блокноти письмові; брошури; буклети; вивіски, таблички паперові або картонні; вітальні листівки; друкарська продукція; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; канцелярські товари; карти, що належать до 16 класу; карти (мапи) географічні; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; експертування на ділову успішність; послуги щодо зв'язків з громадськістю; керування комп'ютерними файлами; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; перенаймання приміщень; прогнозування економічне; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування 

Кл.36:

Аналізування фінансове; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; вкладання коштів; керування фінансове; консультування фінансове; електронне переказування коштів; податкове експертування; фінансування 

Кл.37:

Технічне доглядання і лагодження автомобілів; будівельне наглядання; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; встановлювання і лагодження електроприладів; змащування транспортних засобів; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; технічне доглядання і лагодження кімнат-сейфів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження конторського устатковання; лагодження секретних замків; технічне доглядання і лагодження літаків; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); підводне лагодження; підводне споруджування; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; усування радіозавад в електричному устаткованні; технічне доглядання і лагодження сейфів; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки; споруджування заводів, фабрик; встановлювання і лагодження телефонів; технічне доглядання транспортних засобів; лагодження транспортних засобів; лискування транспортних засобів; миття транспортних засобів; чищення транспортних засобів 

Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; агентства новин; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Кл.41:

Влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; навчання практичне; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах 

Кл.42:

Вивчання технічних проектів; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн промисловий; інжиніринг; прогнозування погоди; стилізований промисловий дизайн 

Кл.45:

Консультування щодо безпеки; відмикання секретних замків; детективні (розшукові) агентства; влаштовування зустрічей; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; нічна охорона; особиста охорона; охорона цивільна; пошуки зниклих людей; стеження за охоронною сигналізацією; супроводжування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 97559 (заявка m200700085): pe; київ-ре
*97559 m200700085
Свідоцтво торговельну марку № 120324 (заявка m200816962): харьков-ре; pe
*120324 m200816962
Свідоцтво торговельну марку № 97556 (заявка m200700079): kyiv-re
*97556 m200700079
Свідоцтво торговельну марку № 97558 (заявка m200700081): pe; киев-ре
*97558 m200700081
Свідоцтво торговельну марку № 97557 (заявка m200700080): lemma-re
*97557 m200700080
Свідоцтво торговельну марку № 113544 (заявка m200716423): лемма сити сервер
*113544 m200716423
Свідоцтво торговельну марку № 97554 (заявка m200700077): лемма-ре; pe
*97554 m200700077
Свідоцтво торговельну марку № 120321 (заявка m200816955): kharkiv-re
*120321 m200816955
Свідоцтво торговельну марку № 97555 (заявка m200700078): kiev-re
*97555 m200700078
Свідоцтво торговельну марку № 120322 (заявка m200816960): kharkov-re
*120322 m200816960
Свідоцтво торговельну марку № 120323 (заявка m200816961): xapkib-pe; харків-ре
*120323 m200816961
Свідоцтво торговельну марку № 113546 (заявка m200716461): citi; cepbep; лемма сіті сервер
*113546 m200716461
Свідоцтво торговельну марку № 33068 (заявка 2001042142): лемма
*33068 2001042142