Свідоцтво на торговельну марку № 308768 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308768 (заявка m201932692): pro слух; львівський центр корекції слуху; medical
(111)
Номер свідоцтва
308768
(210)
Номер заявки
m201932692
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.12.2029
(220)
Дата подання заявки
13.12.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; червоний;

(731)
Заявники

Ключніков Сергій Віталійович;
Вул. Гіпсова, 42, кв. 5, м. Львів, 79057 (UA)

(732)
Власники

Ключніков Сергій Віталійович;
Вул. Гіпсова, 42, кв. 5, м. Львів, 79057 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Черкашин В. Ф.;
А/с 2026, м. Львів, 79012 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Медичні послуги; консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; прокат медичного обладнання; терапевтичні послуги; фізіотерапія; лікування зниження слуху методом слухопротезування; послуги центрів корекції слуху; послуги з діагностування захворювань органів слуху; лікування органів слуху, в тому числі з можливістю замовлення індивідуальних вушних вкладишів та підбором слухових апаратів; медичне консультування для людей з порушенням слуху; реабілітація людей з порушеннями слухової та мовної функцій; фармацевтичне консультування; виготовляння фармацевтами ліків за рецептами.