Свідоцтво на торговельну марку № 273511 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 273511 (заявка m201808658): medlab group; med lab group
(111)
Номер свідоцтва
273511
(210)
Номер заявки
m201808658
(151)
Дата реєстрації знака
25.03.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.04.2028
(220)
Дата подання заявки
11.04.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.03.2020, бюл. № 6/2020
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Паламарчук Олексій Володимирович;
Вул. Марини Цвєтаєвої, 9, кв. 82, м. Київ, 02232 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Досліджування в бактеріології; досліджування в біології; досліджування в косметології; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; клінічні випробовування; хімічний аналіз 

Кл.44:

Медичні послуги; акушерські послуги; консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичне доглядання; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; послуги банку крові; послуги щодо запліднювання in vitro; послуги щодо штучного запліднювання внутрішньоматкового 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 181345 (заявка m201314422): medlabtest
*181345 m201314422
Свідоцтво торговельну марку № 218492 (заявка m201502691): медлаб; медична лабораторія
*218492 m201502691