Свідоцтво на торговельну марку № 348604 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348604 (заявка m202211894): нумо спільно
(111)
Номер свідоцтва
348604
(210)
Номер заявки
m202211894
(151)
Дата реєстрації знака
05.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.09.2032
(220)
Дата подання заявки
28.09.2022
(441)
Дата публікації заявки
04.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.06.2024, бюл. № 23/2024
(731)
Заявники

П'ятницький Ігор Олегович;
Просп. Правди, ###, кв. ###, м. Київ, 04108 (UA)

(732)
Власники

П'ятницький Ігор Олегович;
Просп. Правди, ###, кв. ###, м. Київ, 04108 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Сєроштан-Татарінова Аліна Олександрівна;
А/с 121, м. Київ, 04209 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для використання цифрових токенів у відеоіграх та онлайнових віртуальних світах; невзаємозамінні токени (NFTs) записані або завантажні; програмне забезпечення комп'ютерне завантажне для керування операціями з віртуальною валютою, що використовується у відеоіграх та віртуальному світі в режимі онлайн; цифрові предмети колекціонування завантажні, створені із використанням програмного забезпечення на основі технології блокчейн; програмне забезпечення комп'ютерне для переглядання цифрових предметів колекціонування та керування операціями з ними; програмне забезпечення для цифрових колекцій, створених із використанням технології блокчейн; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для керування транзакціями на цифрових ринках та реєстрами із використанням програмного забезпечення на основі технології блокчейн; цифрові аудіозаписи телевізійних шоу та фільмів завантажні; програмне забезпечення ігрове записане або завантажне, а саме комп'ютерні ігри з доповненою реальністю, що використовуються у мобільних телефонах, планшетах і персональних комп'ютерах; програмне забезпечення завантажне, що використовується як програмна торгівельна платформа для торгівлі, надсилання, отримання, зберігання та передавання валюти та цифрових активів, в тому числі цифрової валюти, криптовалюти, токенів-блокчейну, а також для управління обмінними транзакціями; програмне забезпечення завантажне для укладання смарт-контрактів та здійснення операцій з ними, а також для полегшення торгівлі валютами та цифровими активами, в тому числі: цифровими валютами, криптовалютами і токенами, створеними за блокчейн-технологією, на онлайнових торгових платформах; програмне забезпечення комп'ютерне завантажне для керування операціями та перевірки транзакцій з криптовалютою за блокчейн-технологією; програмне забезпечення завантажне для додавання візуальних і звукових ефектів та фільтрів до музики, даних, зображень, звукових файлів, відеофайлів, аудіо-, відеокліпів і записів; електронні гаманці завантажні (програмне забезпечення) для зберігання та переказування валюти та цифрових активів, в тому числі цифрової валюти, криптовалюти, блокчейн-токенів; електронні гаманці завантажні; електронні гаманці завантажні для блокчейн-додатків; програмне забезпечення для керування операціями з цифровими валютами; програмне забезпечення комп'ютерне завантажне для віртуальної валюти; програмне забезпечення для здійснення операцій з віртуальними цифровими активами, в тому числі криптовалютами та цифровими токенами, створеними за блокчейн-технологією; програмне забезпечення для операцій з цифровими активами; цифрові токени записані або завантажні на основі технології блокчейн; криптографічні токени, а саме токени автентифікації (шифрувальні пристрої); програмне забезпечення щодо платежів за комунальні токени; програмне забезпечення для операцій щодо грошових переказів; комп'ютерне програмне забезпечення для переглядання, аналізування, записування, зберігання, контролювання операцій з торгівлі та обміну цифровими валютами та керування ними; програмне забезпечення щодо криптотокенів та службових токенів, створених за блокчейн-технологією; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для валютних криптогаманців; програмне забезпечення для керування портфелями цифрових валют; програмне забезпечення для мобільних додатків для операцій з криптовалютою; комп'ютерне програмне забезпечення записане або завантажне для отримування клієнтами доступу до інформації про банківські рахунки та здійснювання банківських операцій; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для проведення торгівельних операцій, надсилання, отримування, зберігання та електронного переказу цифрової валюти, а також для керування платіжними операціями та обміну цифровою валютою; комп'ютерне програмне забезпечення для обробки, електронного переказу коштів і платежів, здійснених через розрахункову клірингову палату (ACH); кодовані магнітні картки, а саме кредитні, дебетові, передплачені; електронні пристрої для записування, передавання та зберігання даних, а саме бездротові гаманці (апаратні гаманці для криптовалюти); електронні гаманці завантажні, а саме для мобільних пристроїв; програмне забезпечення для комп'ютерів та мобільних пристроїв завантажне, а саме електронні фінансові платформи, що використовуються для забезпечення транзакцій щодо різних видів боргових платежів; програмне забезпечення для соціальних мереж та взаємодії з онлайн-спільнотами; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне або записане, а саме інтерфейс прикладного програмування (API) для комп'ютерного програмного забезпечення, яке використовується для надавання послуг в режимі онлайн для користування соціальними мережами та для пошуку, вивантажування, завантажування даних, надавання доступу до даних та керування даними; програмне забезпечення для доповненої реальності, а саме для суміщення електронних даних з реальним світом з ігровою метою та для розваг, освіти, спілкування і взаємодії в соціальних мережах; програмне забезпечення, а саме комп'ютерні прикладні програми завантажні або записані, що забезпечують функціональність соціальних мереж; програмне забезпечення для створювання та керування профілями користувачів соціальних мереж і акаунтами користувачів; програмне забезпечення для взаємодії з віртуальною спільнотою та керування контентом в соціальних мережах, у тому числі передавання зображувальних файлів, зокрема фотографій, аудіовізуального, аудіо-, відеоконтенту, зокрема відеозаписів, даних, тексту, повідомлень, коментарів, рекламних оголошень (рекламних матеріалів) та інформації в засобах масової інформації; програмне забезпечення для використання при сприянні викликам за допомогою інтернет-протоколу (VоIP), здійсненні телефонних дзвінків, відеодзвінків, передаванні текстових повідомлень, миттєвих повідомлень та наданні послуг в соціальних мережах в режимі онлайн; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне; завантажні набори прикладних програм для розробки комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне, що використовується як інтерфейс прикладного програмування (API) для використання у створенні програмних додатків; програмне забезпечення для обробляння та передавання зображень і даних, в тому числі: аудіо-, відео- та аудіовізуальних даних, завантажне; програмне забезпечення для пошукових систем завантажне; програмне забезпечення для завантаження, потокового передавання, архівування, передавання та обміну зображеннями, аудіовізуальним і відеоконтентом та даними, в тому числі текстовими, завантажне; програмне забезпечення для потокового передавання мультимедійного розважального контенту завантажне; програмне забезпечення завантажне для надсилання та отримання електронних повідомлень, графічних даних, зображень, аудіо- та аудіовізуального контенту через мережу Інтернет та комунікаційні мережі; програмне забезпечення завантажне у вигляді мобільного додатка; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; програмне забезпечення для обробляння інформації записане; програмне забезпечення записане або завантажне для інтерактивних мультимедійних програм; програмне забезпечення завантажне для розробляння, проєктування, модифікування та налагодження програм та/або процесів за замовленням користувача; пристрої для зберігання інформації, а саме: відео- і аудіодиски, стрічки, касети, картриджі, перезаписувальні компакт-диски, призначені для багаторазового запису та зчитування, компакт-диски, призначені тільки для зчитування (CD-ROM); цифрові відеодиски (DVD); звуко-, відеозаписи записані або завантажні; килимки під комп'ютерні мишки; програмне забезпечення, що завантажується через глобальні комп'ютерні мережі та безпровідні пристрої обслуговування абонентів; комп'ютерні програмні додатки для мобільних телефонів завантажні; аудіо-, відеоприймачі; аудіоінтерфейси; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; екранні заставки - скринсейвери для комп'ютерів записані або завантажні; електронні видання завантажні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні інтерактивні дошки; електронні оповіщальні дошки; комп'ютери для носіння на тілі; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні принтери; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; трекболи (комп'ютерні периферійні пристрої); файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; флешнакопичувачі USB; чипи (інтегральні схеми). 

Кл.35:

Надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців невзаємозамінних токенів (NFTs); надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців цифрових товарів, автентифікованих невзаємозамінними токенами (NFTs); надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців криптовалютних предметів колекціонування, цифрових предметів колекціонування, цифрових активів та медіаконтенту; розповсюджування рекламних матеріалів для інших через комп'ютерні та комунікаційні мережі; послуги з просування товарів і послуг на ринку для інших через комп'ютерні та комунікаційні мережі; послуги консультаційні щодо маркетингу та рекламування; забезпечування комерційною інформацією щодо кон'юнктури ринку; забезпечування інформацією щодо досліджування кон'юнктури ринку; забезпечування рекламними оголошуваннями в режимі онлайн; послуги з рекламування, маркетингу та просування товарів і послуг на ринку для інших, які надаються під час проведення спеціальних урочистих заходів із використанням фото- та відеоустаткування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг впливу; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з проведення досліджень щодо прибутковості бізнесу; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги консультаційні у сфері підприємницької діяльності щодо цифрових трансформацій; послуги лідогенерації; послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів; послуги рекламних агентств; послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; проведення комерційних заходів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування пряме поштове; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібної торгівлі, торгових центрах. 

Кл.38:

Послуги з надавання зв'язку для забезпечування спільного користування фото- та відеоматеріалами, а саме електронне передавання цифрових фотофайлів, відео- та аудіовізуального контенту для користувачів інтернету; телекомунікаційні послуги, а саме послуги з електронного передавання зображень, аудіовізуального та відеоконтенту, фотографій, даних, текстів, повідомлень, рекламних та інформаційних матеріалів, оголошень засобами масової інформації; послуги з надавання зв'язку, а саме послуги з електронного передавання зображень, аудіовізуального та відеоконтенту, фотографій, даних, текстів, повідомлень, реклами, оголошень та інформації засобами масової інформації через однорангову комп'ютерну мережу (мережу рівноправних вузлів); забезпечування доступу до комп'ютерних та електронних баз даних, в тому числі в режимі онлайн; забезпечування спілкування на форумах у режимі онлайн на теми, що представляють спільний інтерес; телекомунікаційні послуги з обміну миттєвими повідомленнями; забезпечування спілкування в чатах соціальних мереж; забезпечування каналами зв'язку для переходу між локальними і глобальними вебсторінками користувачів вебсайтів в режимі онлайн; забезпечування користувачів доступом до вебсайту соціальних мереж, для можливості їх взаємодії та керування своїм контентом в соціальних мережах; забезпечування спілкування на форумах у режимі онлайн з наданням користувачам можливості обміну і потокового передавання інформації, аудіо-, відеофайлів, новин в режимі реального часу, розважального контенту або інформації з метою створення віртуальних спільнот і участі в соціальних мережах; телекомунікаційні послуги; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування інформацією у сфері телекомунікаційних послуг; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі онлайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; передавання відеоданих за запитом; передавання електронною поштою; передавання онлайнових вітальних листівок; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання подкастів; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з геолокації (телекомунікаційні послуги); послуги з надавання телефонного зв'язку; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат смартфонів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телефонний зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку; потокове передавання даних, а саме розважального контенту, в тому числі пряме транслювання відеоматеріалів з розважальних заходів, в режимі онлайн. 

Кл.41:

Розважальні послуги, а саме забезпечування незавантажними цифровими предметами колекціонування, автентифікованими невзаємозамінними токенами (NFTs), створеними із використанням технології блокчейн, в тому числі: творами мистецтва, відеоматеріалами, зображеннями, цифровими записами візуальних ефектів, відео- і аудіозаписами та фотографіями, для використання на розважальні потреби в режимі онлайн; розважальні послуги з використання віртуального середовища для ігрової торгівлі віртуальними картками та жетонами на розважальні потреби в режимі онлайн; влаштовування і проведення ігор та навчальних, спортивних або розважальних змагань з використанням цифрових предметів колекціонування; публікування електронних журналів та блогів (мережевих журналів), які містять контент, створений користувачами, або відомий, визначений контент; публікування електронних видань для інших; прокат фото- та кінематографічного обладнання, а саме терміналів для захоплення (фіксування), завантажування, редагування зображень і відеоданих та обміну і спільного користування зображеннями та відеоданими; розважальні послуги щодо спільного використовування та обміну фотографіями і відеоматеріалами; готування електронних публікацій для третіх осіб; публікування освітніх матеріалів, а саме: книг, журналів і інформаційних бюлетенів, та готування освітніх електронних публікацій; влаштовування і проведення освітніх конференцій, курсів, семінарів та тренінгів в режимі онлайн щодо реклами, маркетингу, соціальних мереж, мережі Інтернет і соціальних медіа; публікування електронних журналів в режимі онлайн, а саме блогів (мережевих журналів), які містять визначений користувачем контент; організовування виставок у сфері інтерактивних розваг, віртуальної реальності, розважальної індустрії відеоігор та щодо побутової техніки на культурні або освітні потреби; освітні послуги, а саме організовування та проведення конференцій та семінарів щодо технології штучного інтелекту та технології інтернету речей (IoT); навчання в сфері дизайну, реклами та комунікаційних технологій; навчання в сфері стратегічного медіапланування, пов'язаного з рекламою, маркетингом і підприємницькою діяльністю; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн, а саме блогами (мереживими журналами), що містять іноформацію щодо реклами, маркетингу та підприємницької діяльності; забезпечування незавантажними електронними базами даних, що містять інформацію щодо розваг, на навчально-розважальні або освітні потреби в режимі онлайн; прокат фото- та відеозаписувального обладнання, а саме терміналів для фотозйомки і/або відеозйомки для отримання, вивантаження, редагування та поширення фотографій та відеозаписів; організовування та проведення виставок та конференцій в прямому ефірі у сфері культури і розваг, в тому числі щодо соціальних мереж, на культурні та освітні потреби; організовування виставок та заходів на культурні, освітні або розважальні потреби; створювання відеозаписів із застосуванням технології доповненої реальності, крім рекламних; створювання відеозаписів із застосуванням технології віртуальної реальності, крім рекламних; створювання мультимедійних матеріалів, крім рекламних; розважальні послуги щодо створювання мультимедійного розважального контенту; розважальні послуги, що надаються за допомогою віртуального середовища в режимі онлайн; розважальні послуги, що надаються за допомогою технології доповненої реальності в режимі онлайн; забезпечування розважальною інформацією з доступних для пошуку індексів і баз даних з вмістом інформації, в тому числі текстових матеріалів, електронних документів, баз даних, графічних файлів, фотографічних зображень і аудіовізуальної інформації, через мережу Інтернет та комунікаційні мережі на розважальні потреби; забезпечування незавантажними електронними публікаціями щодо технології віртуальної реальності за допомогою вебсайтів в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями щодо технології доповненої реальності за допомогою вебсайтів режимі онлайн; розважальні та освітні послуги, а саме забезпечування незавантажними фільмами, телевізійними передачами, записами веб-трансляцій, аудіовізуальними та мультимедійними творами через мережу Інтернет, а також інформацією, оглядами та рекомендаціями щодо фільмів, телевізійних передач, веб-трансляцій, аудіовізуальних та мультимедійних творів; освітні та розважальні послуги щодо розробляння комп'ютерних, електронних та онлайнових баз даних для навчання користування ними різних соціальних груп населення; освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; відеознімання; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо відпочинку та розваг; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; заочні курси; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; кінопокази; навчання індивідуальне; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування розважальних заходів; освітні послуги; переклад дубльований; переклад усний; планування вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги з відеознімання дроном; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з проведення атестації у сфері освіти, а саме забезпечування навчання та екзаменування у навчанні; послуги інструкторів (навчання); послуги мультимедійних бібліотек; практичне навчання (демонстрування); проведення розважальних заходів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; режисерування видовищ; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; релігійна освіта; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання подкастів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні передачі розважальні; фотографування. 

Кл.45:

Послуги соціальних мереж щодо соціального спілкування та соціальної взаємодії через мережу Інтернет; послуги агентств щодо знайомств з соціально-побутовою метою через мережу Інтернет; забезпечування інформацією щодо послуг соціальних мереж щодо соціального спілкування та послуг агентств щодо знайомств з соціально-побутовою метою з використанням баз даних, що відображають зазначену інформацію; послуги соціальних мереж щодо соціального спілкування, знайомств та взаємодії; забезпечування інформацією щодо соціальних послуг для задоволення потреб людини щодо особистісного розвитку, самовдосконалення та самореалізації, а також юридичною інформацією щодо благодійної, гуманітарної і добровольчої діяльності та участі в суспільно-благодійних заходах і суспільно-корисній роботі; консьєрж-послуги на замовлення для інших для задоволення потреб людини, в тому числі з можливістю бронювання та резервування, здійснення покупок, організовування доставок, виконання особистих прохань, надавання рекомендацій щодо товарів та послуг, надавання персональної інформації, призначеної для клієнта, з метою задоволення індивідуальних потреб; консьєрж-послуги із забезпечування нагадуваннями та повідомленнями про події та зустрічі; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; послуги соціальних мереж у режимі онлайн.