Заявка на знак № m202015250 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202015250: valanche laboratory; а
(210)
Номер заявки
m202015250
(220)
Дата подання заявки
30.07.2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; чорний;

(731)
Заявники

АВАЛАНШ ЛЕБОРАТОРІ ОЙ (EE)

(740)
Довірена особа

Оцалюк Валентин Михайлович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; відновлювання комп'ютерних даних; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; комп'ютерне програмування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо інформаційних технологій [IT]; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга [SaaS]; проєктування комп'ютерних систем; проектування комп'ютерного програмного забезпечення