Заявка на торговельну марку № 2003055242 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 2003055242: тов пт; промтехнології; tob nt
(210)
Номер заявки
2003055242
(220)
Дата подання заявки
23.05.2003
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

жовтий; сірий;

(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Собко Н. І.;
А/с 65, м. Київ, 86, 04086 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.6:

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; металеві кодоли і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди; всі товари, що включені до 6 класу 

Кл.11:

Світильні апарати; устатковання до рекламних засобів, що належать до 11 класу 

Кл.19:

Неметалеві переносні споруди 

Кл.35:

Готування рекламних матеріалів; посередництво у сприянні продажеві товарів 6, 11, 19 класів