Свідоцтво на торговельну марку № 323119 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323119 (заявка m202022478): театр вогню phantom
(111)
Номер свідоцтва
323119
(210)
Номер заявки
m202022478
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.10.2030
(220)
Дата подання заявки
27.10.2020
(441)
Дата публікації заявки
29.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники

Ніколаєва Світлана Вікторівна;
Вул. Генерала Геннадія Воробйова, ###, м. Київ, 03049 (UA)

Боженець Дмитро Олександрович;
Вул. Київська, ###, м. Вишгород, Київська обл., 07301 (UA)

(732)
Власники

Боженець Дмитро Олександрович;
Вул. Київська, ###, м. Вишгород, Київська обл., 07301 (UA)

Ніколаєва Світлана Вікторівна;
Вул. Генерала Геннадія Воробйова, ###, м. Київ, 03049 (UA)

(750)
Адреса для листування

Боженець Дмитро Олександрович;
Вул. Київська, ###, кв. ###, м. Вишгород, Київська обл., 07301 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Розважальні послуги; послуги артистів з розважання; представляння циркових вистав; представляння естрадних вистав; театральні постановки; створювання видовищ; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування розважальних костюмованих заходів.