Заявка на знак № m200616326 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200616326: sutrak
(210)
Номер заявки
m200616326
(220)
Дата подання заявки
19.10.2006
(731)
Заявники

Каррієр Трансіколд Дутчленд ГмбХ енд Ко КГ (DE)

(740)
Довірена особа

Михайлюк Валентин Іванович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Прилади та пристрої контролювання та керування для стаціонарних та переносних холодильних систем,; систем охолодження,; кліматичних систем,; устатковання для кондиціювання повітря,; а також для використовування у міських транспортних засобах та залізничних вагонах; прилади та пристрої для контролювання та керування температурою та вологістю, в тому числі в устаткованні для кондиціювання повітря у міських транспортних засобах та залізничних вагонах; частини та запасні частини, що належать до 9 класу, до вищезазначених товарів 

Кл.11:

Стаціонарні та переносні холодильні системи, системи охолодження, кліматичні системи, а також що встановлюються у міських транспортних засобах та залізничних вагонах; теплові насоси (помпи), устатковання для кондиціювання повітря, в тому числі, що встановлюються у міських транспортних засобах та залізничних вагонах; частини та запасні частини, що належать до 11 класу, до вищезазначених товарів 

Кл.37:

Обслуговування стаціонарних та переносних холодильних систем, систем охолодження, кліматичних систем, в тому числі, що встановлюються у міських транспортних засобах та залізничних вагонах; обслуговування теплових насосів (помп), устатковання для кондиціювання повітря, що встановлюються у міських транспортних засобах та залізничних вагонах 

Схожі торговельні марки