Свідоцтво на торговельну марку № 232148 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 232148 (заявка m201605934): lrk; lrc
(111)
Номер свідоцтва
232148
(210)
Номер заявки
m201605934
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.03.2026
(220)
Дата подання заявки
22.03.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2017, бюл. № 18/2017
(731)
Заявники

Скульський Андрій Олександрович;
Вул. Данькевича, 3, кв. 74, м. Київ, 02232 (UA)

(732)
Власники

Скульський Андрій Олександрович;
Вул. Данькевича, 3, кв. 74, м. Київ, 02232 (UA)

(750)
Адреса для листування

Скульський Андрій Олександрович;
Вул. Данькевича, 3, кв. 74, м. Київ, 02232 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для передоплатних апаратів; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; електромагнітні навитки (котушки); випрямлячі струму; реле електричні; інвертори електричні; замки електричні; світлопроменеві діоди (LED); електричні адаптери 

Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; світильні лампи; світильники (лампи); світлорозсіювачі; світильні апарати; плафони (настельні світильники); плафони на лампи; ліхтарі вуличні; ліхтарі на стояки; освітлювальні прилади світлодіодні (LED) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 316669 (заявка m202011526): lrc
*316669 m202011526
Свідоцтво торговельну марку № 316909 (заявка m202011512): smartac; ас
*316909 m202011512