Заявка на знак № m200507468 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200507468
(210)
Номер заявки
m200507468
(220)
Дата подання заявки
06.07.2005
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

жовтий; коричневий; зелений; чорний;

(731)
Заявники

Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (LI)

(740)
Довірена особа

Лебединець Віталій Олександрович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу 

Кл.35:

Вивчання ринку; демонстрування товарів; комерційні операції; імпортно-експортні операції; сприяння продажеві; сприяння продажеві (посередництво); реклама 

Інші торговельні марки цього власника