Свідоцтво на торговельну марку № 34552 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 34552 (заявка 2000125697): tic; маркет; тіс
(111)
Номер свідоцтва
34552
(210)
Номер заявки
2000125697
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
07.12.2010
(151)
Дата реєстрації знака
15.09.2003
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.12.2010
(220)
Дата подання заявки
06.12.2000
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.09.2003, бюл. № 9/2003
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Дочірнє підприємство «ТІС Маркет»;
Просп. Червоних Козаків, ###, м. Київ, 04080 (UA)

(732)
Власники

Дочірнє підприємство «ТІС Маркет»;
Просп. Червоних Козаків, ###, м. Київ, 04080 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Юрій Володимирович Дунаєв;
А/с 831, м. Київ, 33, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.6:

Будівельні матеріали та аксесуари металеві. 

Кл.11:

Санітарно-технічне обладнання; освітлювальні прилади та арматура. 

Кл.19:

Будівельні матеріали та аксесуари неметалеві. 

Кл.35:

Сприяння продажеві (посередництво). 

Інші торговельні марки цього власника