Свідоцтво на торговельну марку № 185905 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 185905 (заявка m201317492): kovalchuk
(111)
Номер свідоцтва
185905
(210)
Номер заявки
m201317492
(151)
Дата реєстрації знака
12.05.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.09.2023
(220)
Дата подання заявки
26.09.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.05.2014, бюл. № 9/2014
(731)
Заявники

Ковальчук Віталій Анатолійович;
Вул. Івана Мазепи, 10, кв. 7, м. Київ, 01010 (UA)

(732)
Власники

Ковальчук Віталій Анатолійович;
Вул. Івана Мазепи, 10, кв. 7, м. Київ, 01010 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Адаменко Олександр Григорович;
П/с 10131, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; канцелярські роботи; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; машинописні роботи; множення документів; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо огляду преси; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання додаткової декларації; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 296534 (заявка m201913973): bien
*296534 m201913973
Свідоцтво торговельну марку № 126663 (заявка m200902270): pv
*126663 m200902270

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 198085 (заявка m201409408): komanda kovalchuk
*198085 m201409408
Свідоцтво торговельну марку № 144904 (заявка m201008656): k kovalchuk business-direct center; к
*144904 m201008656
Свідоцтво торговельну марку № 300103 (заявка m202016446): koval
*300103 m202016446
Свідоцтво торговельну марку № 288893 (заявка m201903961): kovalbud; koval bud
*288893 m201903961
Свідоцтво торговельну марку № 284927 (заявка m201824331): koval fest
*284927 m201824331
Свідоцтво торговельну марку № 244288 (заявка m201623342): led-lighting by lida koval
*244288 m201623342
Свідоцтво торговельну марку № 243646 (заявка m201623339): lida koval
*243646 m201623339
Свідоцтво торговельну марку № 235197 (заявка m201610040): ksd; koval studio design
*235197 m201610040
Свідоцтво торговельну марку № 234165 (заявка m201603896): koval
*234165 m201603896