Свідоцтво на знак № 139997 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 139997 (заявка m201007895): bcpp; всрр
(111)
Номер свідоцтва
139997
(210)
Номер заявки
m201007895
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2011
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
11.02.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
25.05.2020
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
25.05.2030
(220)
Дата подання заявки
25.05.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2011, бюл. № 11/2011
(731)
Заявники

Закрите акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)

(750)
Адреса для листування

ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людини 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки