Свідоцтво на торговельну марку № 302011 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302011 (заявка m201920030): львівський медіафорум
(111)
Номер свідоцтва
302011
(210)
Номер заявки
m201920030
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.07.2029
(220)
Дата подання заявки
15.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Процик Остап Ярославович;
Вул. Збаразька, 8, кв. 3, м. Львів, 79014 (UA)

(732)
Власники

Процик Остап Ярославович;
Вул. Збаразька, 8, кв. 3, м. Львів, 79014 (UA)

(750)
Адреса для листування

Процик Остап Ярославович;
Вул. Стрийська, 99, кв. 71, м. Львів, 79068 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; академії (освіта); викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; інформування щодо освіти; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); послуги репортерів; практичне навчання (демонстрування); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних 

Інші торговельні марки цього власника