Свідоцтво на торговельну марку № 329780 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 329780 (заявка m202017577): 3d; 3д; my ray
(111)
Номер свідоцтва
329780
(210)
Номер заявки
m202017577
(151)
Дата реєстрації знака
15.03.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.08.2030
(220)
Дата подання заявки
28.08.2020
(441)
Дата публікації заявки
10.09.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.03.2023, бюл. № 11/2023
(731)
Заявники

Левадний Борис Євгенійович;
Просп. Перемоги, ###, кв. ###, м. Харків, 61202 (UA)

(732)
Власники

Левадний Борис Євгенійович;
Просп. Перемоги, ###, кв. ###, м. Харків, 61202 (UA)

(750)
Адреса для листування

Харківська торгово-промислова палата;
Просп. Московський, ###, м. Харків, 61037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; медична допомога; медична діагностика; медичне доглядання; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги з рентгенологічної медичної діагностики; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; стоматологічні послуги.