Заявка на знак № m202001833 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202001833: smart audio systems
(210)
Номер заявки
m202001833
(220)
Дата подання заявки
03.02.2020
(731)
Заявники

Сас Сергій Володимирович (UA)

(740)
Довірена особа

Шевченко Ігор Анатолійович (№ 439)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; консультування з організовування підприємницької діяльності; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування; сприяння продажам для інших; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо переліку товарів і надаваних послуг, яке дозволяє всім зацікавленим особам купувати та замовляти товари і послуги з вебсторінок і вебсайтів в мережі Інтернет; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), що дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих мережах 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 189986 (заявка m201310366): tcp; тср
*189986 m201310366
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 188794 (заявка m201310359): ъ; ь; b; 6
*188794 m201310359