Свідоцтво на знак № 134258 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 134258 (заявка m200915309): стопінфекція-100; стоп інфекція
(111)
Номер свідоцтва
134258
(210)
Номер заявки
m200915309
(151)
Дата реєстрації знака
25.01.2011
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
18.07.2019
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
17.11.2019
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
17.11.2029
(220)
Дата подання заявки
17.11.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.01.2011, бюл. № 2/2011
(731)
Заявники

Закрите акціонерне товариство Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод";
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)

(750)
Адреса для листування

ЗАТ НВЦ «БХФЗ», генеральний директор Безпалько Л.В.;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людини; хіміко-фармацевтичні препарати 

Кл.35:

Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту фармацевтичних препаратів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у пунктах здійснення торгівлі; сприяння продажеві (посередництво); влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; наймання (орендування) місця на рекламу; рекламні агентства; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків 

Інші торговельні марки цього власника