Свідоцтво на торговельну марку № 295487 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295487 (заявка m201910438): anrook
(111)
Номер свідоцтва
295487
(210)
Номер заявки
m201910438
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.05.2029
(220)
Дата подання заявки
03.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

БАСФ СЕ (BASF SE);
Карл-Бош-Штрассе 38, Людвігхафен ам Рейн, Німеччина (Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Germany) (DE)

(732)
Власники

БАСФ СЕ (BASF SE);
Карл-Бош-Штрассе 38, Людвігхафен ам Рейн, Німеччина (Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Germany) (DE)

(740)
Довірена особа

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240);
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Хімікати, призначені для використання в сільському господарстві, садівництві та лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів,; в тому числі: препарати для захисту рослин,; хімічні або біологічні препарати для управління стресовими станами рослин,; препарати для регулювання росту рослин,; хімічні препарати для обробки та зберігання насіння (з метою захисту від хвороб); гени насіння для сільськогосподарського виробництва; поверхнево-активні речовини (сурфактанти) для використання в промисловості 

Кл.5:

Препарати для знищування шкідників і паразитів та боротьби з ними; інсектициди; фунгіциди; гербіциди; пестициди 

Кл.31:

Сирі та необроблені сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти; сире та необроблене зерно і насіння; вегетативні органи рослин 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки