Свідоцтво на торговельну марку № 305109 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 305109 (заявка m201921104): myllo vinyllo
(111)
Номер свідоцтва
305109
(210)
Номер заявки
m201921104
(151)
Дата реєстрації знака
15.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.07.2029
(220)
Дата подання заявки
17.07.2019
(441)
Дата публікації заявки
02.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.09.2021, бюл. № 37/2021
(731)
Заявники

Ракочій Віктор Іванович;
Вул. Шкапенка, 19, кв. 31, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50029 (UA)

(732)
Власники

Ракочій Віктор Іванович;
Вул. Шкапенка, 19, кв. 31, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50029 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Брудекс-Україна», Хветкевич А. Є.;
А/с 143, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Очищальні пристрої для звукозаписувальних дисків.