Свідоцтво на знак № 99483

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 99483 (заявка m200800562): geos

99483

m200800562

10.11.2008

25.04.2018

16.01.2018

16.01.2028

16.01.2008

10.11.2008, бюл. № 21/2008

зелений; сірий; жовтий; червоний;

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕОС ЕСТЕЙТ";
Вул. Софіївська, буд. 14, м. Київ, 01001 (UA)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТДД ІНВЕСТ";
Вул. Б. Хмельницького, буд. 44, м. Київ, 01030 (UA)

Могилевська Ольга Валентинівна

ТОВ "ІННОТЕК-К" Могилевська О.В.;
А/с 23, м. Київ, 01042 (UA)

 

Кл.37:

Технічне доглядання і лагодження автомобілів; асфальтування; брукування доріг; будівельне защільнювання; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; очищання будівель (всередині); очищання будівель (зовні); будування хвилерізів, молів, дамб; будування ярмаркових рундуків і крамниць; наймання (прокат) бульдозерів; встановлювання і лагодження вантажопідіймачів; водогінні роботи; газопровідні роботи; наймання (прокат) екскаваторів; встановлювання і лагодження електроприладів; змащування транспортних засобів; зносіння будівель; встановлювання і лагодження зрошувальних засобів; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; технічне доглядання і лагодження кімнат-сейфів; клепання; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження конторського устатковання; чищення і лагодження котлів парових; наймання (прокат) кранів (споруджувальної техніки); встановлювання кухонного устатковання; лагодження секретних замків; лакування; встановлювання і лагодження ліфтів; лудіння (поновлювання); встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; відновлювання меблів; доглядання меблів; лагодження меблів; мулярство; мурування; лагодження насосів (помп); прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; гостріння ножів; оббивання меблів; лагодження оббивки меблів; обслуговування на станціях транспортних засобів; лагодження одягу; чищення одягу; чищення оздобленої білизни; встановлювання і лагодження опалювального устатковання; встановлювання і лагодження печей; підводне лагодження; підводне споруджування; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; покривання штучним снігом; покрівельні роботи; будування портів; прибирання вулиць; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; усування радіозавад в електричному устаткованні; розробляння кар'єрів; свердлування (буріння) свердловин; технічне доглядання і лагодження сейфів; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки; споруджування; споруджування заводів, фабрик; суднобудування; встановлювання і лагодження телефонів; технічне доглядання транспортних засобів; тинькування; лагодження транспортних засобів; лискування транспортних засобів; миття транспортних засобів; чищення транспортних засобів; фарбування будівель (всередині і зовні); встановлювання і лагодження холодильного устатковання; чищення вікон; шпалерні роботи 

Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; агентства новин; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки